Doprava

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov (už od 24 hodín) a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Dodanie avizujeme telefonicky, alebo e-mailom pri potvrdení objednávky. Pri platbe na predfaktúru je dodacia doba rovnaká, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš účet, pokiaľ sa nedohodne inak. Pri tovare, ktorý nie je skladom sa Vami objednaný tovar objednáva u výrobcu alebo distribútora. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru. Expedičná doba je dohodnutá pri predfaktúre, predbežná je uvedená pri každom výrobku zvlášť. Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou je vhodné uviesť do adresy doručenia mobilné telefónne číslo (doporučujeme priamo vo formulári záväznej objednávky), aby sa vedel náš pracovník s vami dohodnúť na presnom čase a mieste dodania tovaru. Taktiež doporučujeme uviesť adresu, na ktorej sa cez deň zdržujete, nakoľko prepravná spoločnosť vykonáva donášku spravidla počas normálneho pracovného času. Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje dodací list, podľa druhu tovaru návod na používanie výrobku. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar podpísať dodací list a odfaxovať naspäť na faxové číslo: 051/7581987

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

  • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
  • poškodenie zásielky prepravnou spoločnosťou
  • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Poplatky za dopravu

Pri objednávke nad 300,- € neúčtujeme žiadne poplatky za dopravu (s výnimkou krytiny a odkvapového systému). Ďalšie možnosti dopravy tovaru a ceny za dopravu dostanete pri vypisovani objednávky.