ROZPOČTY

Plechová falcovaná krytina Schlebach

Otvorte túto záložku. Pošlite pôdorys, rez, prípadne náčrt s rozmermi a sklonom strechy. V kolónke správa upresníte typ povrchovej úpravy, prípadne aj farbu. Uviesť miesto stavby!!! Rozpočet bude obsahovať komplet cenu s dopravou a vykládkou + odkvapový (žľabový) systém KJG alebo Zenit.

Betónová krytina Terran do 53% zľava

Otvorte túto záložku. Pošlite pôdorys, rez, prípadne náčrt s rozmermi a sklonom strechy. V kolónke správa upresníte typ krytiny Terran, typ povrchovej úpravy, prípadne aj farbu. Uviesť miesto stavby!!! Rozpočet bude obsahovať komplet cenu s dopravou a vykládkou + odkvapový (žľabový) systém KJG alebo Zenit.