ROZPOČTY

Betónová krytiny Terran

Otvorte túto záložku. Pošlite pôdorys, rez, prípadne náčrt s rozmermi a sklonom strechy. V kolónke správa upresníte typ krytiny Terran, typ povrchovej úpravy, prípadne aj farbu. Uviesť miesto stavby!!! Rozpočet bude obsahovať komplet cenu s dopravou a vykládkou + odkvapový (žľabový) systém KJG alebo Zenit.