FAKRO schody protipožiarne LWF

Podkrovné schody FAKRO LWF 60 výška miestnosti 280 cm / 3 segmenty

Pôjdové ohňovzdorné schody LWF slúžia pre výstup do podkrovia a zároveň tvoria ohňovzdornú bariéru pri požiari vo vnútri domu. Vďaka výborným ohňovzdorným vlastnostiam sú vhodné pre montáž v miestach, kde sa podľa stavebných predpisov vyžaduje použitie ohňovzdorných prvkov. Špeciálna konštrukcia schodov a taktiež použité materiály pri výrobe umožnili dosiahnuť triedu požiarnej odolnosti EI = 30 min.

Stará cena:
519,60€
415,68€ s DPH
Podkrovné schody FAKRO LWF 60 výška miestnosti 305 cm / 3 segmenty

Protipožiarne schody spožiarnou odolnosťou 60 min.

Stará cena:
532,80€
426,24€ s DPH